Traktor IMT 539


VrstaMašine
Cena EUR*1.941 € Jemstvo277 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I-854/2016 dana 24.01.2018. godine.

Datum javne prodaje26.02.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor IMT 539, godina proizvodnje 1982, br.šasije 201044261, br.motora Y763J138185, procenjene vrednosti 330.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 231.000,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 26.02.2018. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-854/2016“ i pozivom na broj predmeta: I.I-854/2016.