Traktor Hermann Law 2 Aulemdort


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-1146/2016 od 26.01.2018. godine.

Datum javne prodaje26.02.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor Hermann Law 2 Aulemdort, zelene boje, registarskih oznaka Vinkovci 3571. utvrđene tržišne vrednosti u iznosu od 90.000,00 dinara;
Strug za drva sa električnim motorom, utvrđene tržišne vrednosti u iznosu od 40.000,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se odžati dana 26.02.2018. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-1146/2016“ i pozivom na broj predmeta: I.I-1146/2016.