Špartač, freza sa prikolicom, prekrupač i traktorska korpa


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-552/2017 od 05.02.2018. godine.

Datum javne prodaje05.03.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Korpa traktorska crvene boje, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
2. Gumena kola, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
3. Prekrupač za kukuruz, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
4. Špartač crvene boje, procenjene vrednosti 27.000,00 dinara;
5. Freza sa prikolicom reg oznake so paraćin, procenjene vrednosti 65.000,00 dinara;
6. Vaga plave boje, procenjene vrednosti 20.000,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.03.2018. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, kancelarija broj 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-552/2017“ i pozivom na broj predmeta: I.I-552/2017.