Traktor Same Dt Turbo


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.IV-44/2017 od 23.02.2018. godine.

Datum javne prodaje23.03.2018. Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
OpštinaSremska Mitrovica Broj prodaje1
Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor Same Dt Turbo, godina proizvodnje 1996, procenjene vrednosti 2.380.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.666.000,00 dinara.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 23.03.2018. godine u 14,00 sati u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Sremska Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigda bb, sprat II , stan 8, s tim da se pokretna stvar može razgledati svakog radnog dana od 14-16 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti, što iznosi 238.000,00 dinara.