Pokretna skela, motorna testera, stubna bušilica i elevator


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 267/2015 dana 18.06.2018. godine

Datum javne prodaje18.07.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
OpštinaBeograd Broj prodaje2
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Pokretna skela 4 m sa dve stanice, procenjene vrednosti 50.000,oo dinara;
2. Motorna testera „HORN“, procenjene vrednosti 20.000,oo dinara;
3. Stubna bušilica, procenjene vrednosti 40.000,oo dinara
4. Puž prenosnik 7 m, procenjene vrednosti 70.000,oo dinara;
5. Plug dvobrazni, procenjene vrednosti 80.000,oo dinara;
6. Špartač šestoredni, procenjene vrednosti 100.000,oo dinara;
7. Kamion marke „ISUZU“- neispravan, procenjene vrednosti 120.000,oo dinara;
8. Prskalica „MORAVA“ 400 litara, procenjene vrednosti 20.000,oo dinara;
9. Mešalica za beton, procenjene vrednosti 12.000,oo dinara;
10. Elevator od 9 metara, procenjene vrednosti 40.000,oo dinara;
11. Špartač 2 komada, procenjene vrednosti 15.000,oo dinara ukupno;
12. Kompresor 2 komada, procenjene vrednosti 25.000,oo dinara po komadu;
13. Kosačica „VILLAGER“, procenjene vrednosti 8.000,oo dinara;

Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti predmetnih pokretnih stvari.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a drugo javno nadmetanje će se održati 18.07.2018 godine u 14:30 časova u kancelariji javnog izvršitelja Škero Gorana, ul. Nikole Tesle 15/3, Pančevo.

Popisane stvari mogu se videti u stanu izvršnog dužnika uz obavezno prethodno zakazivanje na br. Tel. 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne pokretne stvari , na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 267/2015”.