Sejalica


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.IV-A117/2016 od 21.05.2018. godine.

Datum javne prodaje21.06.2018. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaĆuprija Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Sejalica crvene boje, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 21.06.2018. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu, na adresi ulica Svetog Save broj 16, sprat 2, u sali za sastanke.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.IV-A117/2016“ i pozivom na broj I.IV-A117/2016.