Traktor "CAME"


VrstaMašine
Cena EUR*11.765 € Jemstvo1.681 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.:I.I 243/2017 dana 29.05.2018. godine.

Datum javne prodaje25.06.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
OpštinaPančevo Broj prodaje1
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Vrste vozila- opis Traktor
• Marka: SAME
• Tip: Titan 190 T
• Broj šasije: TIT19VT1746
• Broj motora: 10006WTIR003784
• Godina proizvodnje: 1997
• Reg. oznaka : VŠ AAF-14

Procenjena vrednost predmetne pokretne stvari iznosi 2.000.000,oo dinara i ista je vršena zapisnikom o proceni od 16.05.2018.godine. Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti, odnosno 1.400.000,oo dinara.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati 25.06.2018 godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Škero Gorana, ul. Niole Tesle 15/3, Pančevo.

Popisane stvari mogu se videti na adresi Sonje Marinković br. 21 u Uljmi, uz obavezno prethodno zakazivanje na br. tel. 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne pokretne stvari, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 243/2017”.