Nekretnine

Arilje, Zgrada poljoprivrede sa opremom u Bogojevićima Zgrada poljoprivrede - magacin za jabuke, br. zgrade 1, površine 1821m2, izgrađena na kat. parc.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Arilje
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Savski Venac, Poslovni prostori u Beogradu Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost - magacin levo, adresa ul. Koče Popovića broj... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd-Savski Venac
Cena: 51.425 €
Ruma, Porodična stambena zgrada u Rumi Porodična stambena zgrada u Rumi, ul. Vladimira Nazora br. 69, br. zgrade 1, sagrađena na... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Ruma
Cena: 13.001 €
Bogatić, Zemljište u Klenju Kp.br. 3444, potes Avlije, njiva dvojne kulture ukupne površine 0.19.59ha, procenjene vrednosti 92.112,00 dinara; Kp.br. 3445,... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bogatić
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Valjevo, Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Valjevu Objekat br. 1, porodična stambena zgrada, spratnosti Pr, na kat. parc. br. 7971 KO Valjevo,... Datum javne prodaje: 26.09.2018.
Lokacija: Valjevo
Cena: 8.847 €
Aranđelovac, Orašac - stambeni objekat sa zemljištem Nepokretnosti upisane u LN br. 76 KO Orašac i to: Kp.br. 744/1 zemljište pod zgradom -... Datum javne prodaje: 19.09.2018.
Lokacija: Aranđelovac
Cena: 17.034 €
Beograd-Obrenovac, Obrenovac - dvosoban stan Nepokretnost upisana u LN br. 15669 KO Obrenovac i to stan br. 6, na prvom... Datum javne prodaje: 19.09.2018.
Lokacija: Beograd-Obrenovac
Cena: 16.050 €
Beograd-Zvezdara, Beograd - dvosoban stan Dvosoban stan na prvom spratu u ul. Dravska br. 8, br. br. zgrade 8, br.... Datum javne prodaje: 13.09.2018.
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Cena: 19.478 €
Žitište, Banatski Dvor - zemljište Nepokretnosti upisane u LN br. 535 KO Banatski Dvor, kat. parc. br. 194, njiva 2.... Datum javne prodaje: 13.09.2018.
Lokacija: Žitište
Cena: 933 €
Valjevo, Valjevo - stambeno poslovni objekti Objekat br. 1, zgrada poslovnih usluga, objekat preuzet iz zemljišne knjige, spratnosti Pr+Pk, deo objekta... Datum javne prodaje: 10.09.2018.
Lokacija: Valjevo
Cena: 37.977 €
Sombor, Bezdan - stambeno poslovni objekat Nepokretnosti upisane u LN br. 3002 KO Bezdan i to stambeno poslovna zgrada, broj zgrade... Datum javne prodaje: 06.09.2018.
Lokacija: Sombor
Cena: 13.415 €
Beograd-Sopot, Zemljište u Sopotu Nepokretnosti upisane u LN br. 2355 KO Nemenikuće, suvlasništvo izvršnog dužnika sa 6/576 dela i... Datum javne prodaje: 04.09.2018.
Lokacija: Beograd-Sopot
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Požarevac, Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Požarevcu VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti upisanih u... Datum javne prodaje: 04.09.2018.
Lokacija: Požarevac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Sopot, Zemljište u Rogači VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju putem javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti... Datum javne prodaje: 04.09.2018.
Lokacija: Beograd-Sopot
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Valjevo, Valjevo - poslovni objekti Kp.br. 16/3, u površini od 0.12,98ha, procenjene vrednosti 1.947.000,00 dinara; Poslovna zgrada za koju nije utvrđena... Datum javne prodaje: 24.08.2018.
Lokacija: Valjevo
Cena: 75.262 €