Mala Ivanča - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKrajiških brigada 4b OpštinaBeograd-Sopot
Cena EUR*13.200 € Jemstvo1.320 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje08.03.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, površine u osnovi 66 m2, u ul. Krajiških brigada 4b, sazidana na kat. par. br. 1009/3, zemljište uz zgradu – objekat, površine 500 m2, voćnjak 2. klase površine 812 m2, upisano u list nepokretnosti br. 1584 KO Mala Ivanča, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Sopot br. 952-02-12-38/2016 od 18.11.2016. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 13.200,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 700 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 08.03.2018. godine u 12,45h.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 05.03.2018. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 06.03.2018. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.