Stan u Jagodini - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaŽivadina Jankovića 20 OpštinaJagodina
Cena EUR*15.900 € Jemstvo1.590 €
Pravni osnov

Na osnovu Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje25.04.2018. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/333-12-85, 011/377-09-88, 011/377-76-70 i 011/333-73-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan broj 1, korisne površine 53m2, u prizemlju, ulaz 20, ul. Živadina Jankovića br. 20, koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 1, izgrađene na katastarskoj parceli broj 4472, upisane u List nepokretnosti broj 12104 KO Jagodina.

Početna cena iznosi 15.900,00 EUR i ispod ove cene se neće licitirati. Korak za licitaciju iznosi 300 EUR.

Aukcijska prodaja održaće se u Beogradu, dana 25.04.2018. godine u 12h u prostorijama UniCredit Bank Srbija ad Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 12 na Novom Beogradu – Belgrade Business Center.

Pravo učešća se stiče uplatom depozita u iznosu od 10% od početne cene (uračunava se u kupoprodajnu cenu), najkasnije do 23.04.2018. godine na račun Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva 27-29 (EUR) RS35170000000004032207.

Registracija učesnika počinje 25.04.2018. godine u 11:30h i završava se u 11:50h na navedenoj lokaciji.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 8 radnih dana od dana održavanja aukcijske prodaje, bez kamate.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, ne pristupi aukcijskoj prodaji u zakazanom terminu, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje odmah nakon aukcije i/ili ne zaključi i ne overi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u roku od 10 radnih dana od proglašenja kupca(uključujući i drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca), ne uplati kupoprodajnu cenu u roku od 5 dana od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji, kao i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je aukcija zbog toga neuspela.

Sve uplate ukupne kupoprodajne cene iskazane u EUR imaju se izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, izuzev uplate depozita koji će se polagati u EUR valuti.

Razgledanje opisanih nepokretnosti biće organizovano u saradnji sa UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, u naknadno dogovorenom terminu.

Učesnici aukcije će se identifikovati preko važeće L.K. ili pasoša, a kao pravna lica original Izvodom sa APR-a (ne stariji od 6 meseci) sa specijalnim punomoćjem ovlašćenog zastupnika overeno od strane nadležnog organa.