Stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje3
AdresaCara Dušana 94 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*34.400 € Jemstvo3.440 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-243/2016 od dana 03.05.2017.godine.

Datum javne prodaje05.06.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-62-39 i 060/818-34-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan broj 1A(levo) (jedna soba), korisne površine 24m2, u podrumu zgrade na adresi Cara Dušana br.94, izgrađen na kat.parceli br. 1617, upisan u list nepokretnosti broj 735 KO Stari grad. Stanu pripada i neuknjiženi deo površine 46m2.

Predmetna nepokretnost je dvorišni stan koji se nalazi u Beogradu, na Dorćolu, u ulici Cara Dušana. U blizini je vrtić „Lola“ , OŠ „Skadarlija“, Prva gimnazija, Bajlonijeva pijaca, poslovni, kulturni i diplomatski objekti, kao i Skadarlija.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.06.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupac se obavezuje da na dan potpisivanja ugovora isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.