Kuća i plac u Boljevcima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBraće Kokara 55 OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*33.150 € Jemstvo3.315 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-81/2016 od dana 23.01.2017.godine.

Datum javne prodaje22.02.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-62-39 i 060/818-34-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br.1, površine u gabaritu 78m2, na adresi Braće Kokar br.55, izgrađena na kat.parceli br. 1093, kat.parcela br. 1093, površine 78m2, zemljište pod zgradom-objektom, kat.parcela br.1093, površine 481m2, zemljište uz zgradu objekat, kat.parcela br.1094, površine 370m2, voćnjak 2.klase, kat. Parcela 1095, površine 1063m2, njiva 3.klase, sve upisano u list nepokretnosti broj 878 KO Boljevci.

Prizemlje se sastoji od ulaza, dnevnog boravka (kuhinja sa ručavanjem i dnevna soba),sobe, kupatila i stepeništa ( ispod je kotlarnica). Spratna visina je 2,6 m a korisna površina iznosi 82x0,85=69,70m2.

Podovi su od klasičnog parketa, keramičkih pločica. Zidovi i plafoni su malterisani i bojeni. Na zidovima kupatila su keramičke pločice do 1,8m a kod kuhinje iza elemenata. Stepenište za sprat je AB, dvokrako i ima ogradu od traskovanog masiva.

Sprat se sastoji od hodnika, tri sobe, kupatila i dve terase. Podovi su od klasičnog parketa, keramičkih pločica. Zidovi i plafoni su malterisani i bojeni. Na zidovima kupatila su keramičke pločice do 1,8m. Ulična terasa je širom kuće i ima metalnu ogradu. Dvorišna terasa nije ograđena.

Javno nadmetanje će se održati dana 22.02.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od najviše 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupac se obavezuje da na dan potpisivanja ugovora isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.