Porodična stambena zgrada u Kuli


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaPetra Drapšina 156 OpštinaKula
Cena EUR*12.720 € Jemstvo1.272 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost koja se nalazi u Kuli - Porodična stambena zgrada površine 169m2, br. Zgrade 1 , na adresi Petra Drapšina 156 sagrađena na kat. parceli br. 1713, upisana u List nepokretnosti br. 9540 KO Kula.