Stambeni objekat u Lučanima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Lučani OpštinaLučani
Cena EUR*6.004 € Jemstvo1.200 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje28.02.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se ročite za drugu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnih stvari po početnoj ceni od 50% od utvrđene tržišne vrednosti i to:

Objekat – porodična stambena zgrada, površine u osnovi 51 m2, izgrađena na K:P: br 1922/1 KO Lučani, potes Kotarac, spratnosti Pr + PK, upisana pod rednim brojem 1, zajedno sa zemljištem uz zgradu – objekat, površine 500 m2, na K.P. br 1922/1 KO Lučani u ukupnom iznosu od 714.443,94 dinara, sve upisano u LN br. 1187 KO Lučani.

Ročište za drugu prodaju održaće se dana 28.02.2018 godine sa početkom u 10,30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Injac Miroslava u Čačku, ul. Miloša Obilića br 24/1, na koji se poziva izvršni dužnik, založni poverioci, lica koja imaju zakonsko pravo preče kupovine i sva druga zainteresovana lica koja polažu pravo na stvarima koja su predmet prodaje.

Obavezuje se izvršni dužnik da zainteresovanim licima omoguće razgledanje i pregled stvari koje su predmet prodaje dana 26.02 i 27.02.2018 godine u vremenu od 10 do 15 časova, pod pretnjom zakonskih posledica.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka ročišta predati izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od tržišne vrednosti nepokretnosti i to:

Objekat – porodična stambena zgrada, površine u osnovi 51 m2, izgrađena na K:P: br 1922/1 KO Lučani, potes Kotarac, spratnosti Pr + PK, upisana pod rednim brojem 1, zajedno sa zemljištem uz zgradu – objekat, površine 500 m2, na K.P. br 1922/1 KO Lučani u ukupnom iznosu od 142.888,79 dinara, sve upisano u LN br. 1187 KO Lučani.

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Injac Miroslava br 155-27385-14 sa pozivom na broj predmeta II 211/2017 i napomenom da se radi o uplati jemstva sa navođenjem za koju stvar

Najpovoljniji ponuđač dužan je kupoprodajnu cenu u celosti uplatiti po pozivu javnog izvršitelja najkasnije u roku od 8 dana po zaključenom nadmetanju, a u cenu se uračunava i iznos položenog jemstva.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati cenu u ovom roku, javni izvršitelj će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača i tako redom.

Jemstvo prvog, drugog i trećeg najpovoljnijeg ponuđača zadržava se na namenskom računu izvršitelja do uplate kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg odnosno sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, a ostalim učesnicima jemstvo se vraća odmah.

Za bitne informacije obavezno konsultovati dokzment u prilogu ovog Oglasa:
Zaključak o prvoj prodaji usmenim javnim nadmetanjem br I.I 211/2017 od 22.01.2018, Javnog izvršitelja Miroslava Injca.

Za dodatne informacije može se kontaktirati i postupajući izvršitelj preko sledećih kontakt podataka: 032 348-275; izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com

Nema komentara