Poslovni prostor u Kragujevcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Kragujevac OpštinaKragujevac - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Pančevu St.8/2014 od 02.07.2015. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

060/818-32-40; ljiljana.svabic@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Doo Kompas - Kragujevac, Skorenovac u stečaju iz Skorenovca, ulica Maršala Tita 23, oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda. Imovinu stečajnog dužnika sa procenjenim vrednostima i visinom depozita, možete pogledati na sledećem linku: "Poslovni prostor u Kragujevcu".

Imovina stečajnog dužnika se prodaje po celinama.

Ponude se dostavljaju stečajnom upravniku preporučenom pošiljkom na adresu: Milena Blagojević, ulica Stadionska 2d, 26300 Vršac, najkasnije do 19.01.2018. godine. Ponude se mogu predati i lično na dan otvaranja ponuda na adresi predviđenoj za otvaranje ponuda ulica Carice Milice 34, Kragujevac. Krajnji rok za predaju ponuda je 22.01.2018. godine do 11:45 časova.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 22.01.2018. godine sa početkom u 12,00 časova (15 minuta po isteku vremena za predaju ponuda) u prostorijama na adresi Carice Milice 34, Kragujevac.

Za sve detaljnije informacije, konsultujte oglas o prodaji koji se nalazi u prilogu ovog oglasa.