Stan u Višnjici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaStojana Stoleta Aranđelovića 8 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*14.211 € Jemstvo2.842 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I I 596/2017 dana 22.01.2018 godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34 i 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja je bila neuspešna, očekuje se zakazivanje naredne javne prodaje.

1/2 idealnog dela nepokretnosti na kome je izvršni dužnik suvlasnik na trosobnom stanu broj 7, sa terasom 3.72m2, korisne površine 62.58m2 na prvom spratu, koji je upisan kao poseban deo zgrade br. 3, izgrađene na kp.br. 2198/3, koji se nalazi u Beogradu, u ulici Stojana Stoleta Aranđelkovića br. 8, upisan u LN br. 1830 KO Višnjica, procenjene vrednosti 3.382.155,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 21.02.2018. godine sa početkom u 09,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Nemanje Protića u ulici Marka Oreškovića br. 7/2/2 u Beogradu -Zemun.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti na račun izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda, Zvezdara, ul. Marka Oreškovića broj 7/2/2m br: 330-4011814-19,koji se vodi kod banke "Credit Agricole Srbija AD Novi Sad", sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I I 596/2017"