Miletićevo - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama i zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaSvetozara Miletića 3 OpštinaPlandište
Cena EUR*5.418 € Jemstvo903 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. Ii. 262/2017 dana 15.01.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, PR1, u ulici Svetozara Miletića br. 3, izgrađena na kat. parc. br. 424;
Pomoćna zgrada broj 2, PR1, u ulici Svetozara Miletića, izgrađena na kat. parc. br. 424;
Pomoćna zgrada broj 3, PR1, u ulici Svetozara Miletića, izgrađena na kat. parc. br. 424;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj 1, površine 1a54m2, na kat. parc. br. 424;
Zemljište pod zgradom - objektom broj 2, površine 41m2, na kat. parc. br. 424;
Zemljište pod zgradom - objektom broj 3, površien 59m2, na kat. parc. br. 424;
Zemljište uz zgradu - objekat površine 5a, na kat. parc. br. 424;
Njiva 2. klase, površine 21a53m2, na kat. parc. br. 424;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.074.532,50 dinara.