Sombor - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaDušana Mudraka 9 OpštinaSombor
Cena EUR*10.191 € Jemstvo2.021 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 709/2017 dana 03.05.2018. godine.

Datum javne prodaje13.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža PR1, adresa objekta ul. Dušana Mudraka br. 9, na kat. parc. 3185/2, upisan u LN br. 7460 KO Sombor 1, procenjene vrednosti 2.405.150,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti i iznosi 1.202.575,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.06.2018. godine sa početkom u 11,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.