Kuća sa okućnicom u Ivanjici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaPrilike bb, KO Prilike OpštinaIvanjica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se ročište za drugu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnih stvari po početnoj ceni od 50% od utvrđene tržišne vrednosti i to:

- KP br 1271/6 KO Prilike, suvlasnički udeo izvršnog dužnika od 554/1054 ( u realnom- podeljenom delu ), površine 977 m2 u iznosu od 611.968,76 dinara;
- Porodična stmabena zgrada, spratnosti Po + Pr + Pk, površine u osnovi 85m2, izgrađene na KP br 1271/6 KO Prilike, potes Varjače, upisana kao zgrada br 1, upisano u LN br 1015 KO Prilike u iznosu od 2.735.089,20 dinara;
- Stambeno poslovna zgrada, spratnosti Po+Pr+Pk u osnovi 49m2, izgrađene na KP br 1271/6 KO Prilike, potes Varjače, upisana kao zgrada br 2 upisana u list nepokretnosti br 1015 KO Prilike u iznosu od 729.953,00 dinara;
Sve upisano u LN 1015 KO Prilike.

Nema komentara