Kuća sa okućnicom u Ivanjici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPrilike bb, KO Prilike OpštinaIvanjica
Cena EUR*47.965 € Jemstvo5.760 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje28.02.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se ročište za PRVU prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnih stvari po početnoj ceni od 70% od utvrđene tržišne vrednosti i to:

- KP br 1271/6 KO Prilike, suvlasnički udeo izvršnog dužnika od 554/1054 ( u realnom- podeljenom delu ), površine 977 m2 u iznosu od 856.756,26 dinara;
- Porodična stmabena zgrada, spratnosti Po + Pr + Pk, površine u osnovi 85m2, izgrađene na KP br 1271/6 KO Prilike, potes Varjače, upisana kao zgrada br 1, upisano u LN br 1015 KO Prilike u iznosu od 3.829.124,88 dinara;
- Stambeno poslovna zgrada, spratnosti Po+Pr+Pk u osnovi 49m2, izgrađene na KP br 1271/6 KO Prilike, potes Varjače, upisana kao zgrada br 2 upisana u list nepokretnosti br 1015 KO Prilike u iznosu od 1.021.934,20 dinara;
Sve upisano u LN 1015 KO Prilike.

Ročište za prvu prodaju održaće se dana 28.02.2018 godine sa početkom u 11:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Injac Miroslava u Čačku, ulica Miloša Obilića br 24/1, na koji se pozivaju sva zainteresovana lica.

Obavezuje se izvršni dužnik da zainteresovanim licima omogući razgledanje i pregled stvari koje su predmet prodaje dana 26.02 i 27.02.2018 godine u vremenu od 10-15 časova, pod pretnjom zakonskih posledica.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su pre početka predati izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od tržišne vrednosti nepokretnosti i to:
- Za parcelu iznos od 123.393,75 dinara;
- Porodičnu stambenu zgradu površine u osnovi 85m2 iznos od 547.017,84 dinara;
- Stambeno poslovnu zgradu površine u osnovi 49m2 iznos od 145.990,60 dinra;

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Injac Miroslava br 155-27385-14 sa pozivom na br predmeta I.I 281/2017 sa napomomenom da se radio uplati jemstva sa navođenjem za koju stvar.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da kupoprodajnu cenu u celosti uplati po pozivu javnog izvršitzelja u roku od 8 dana po zaključenom nadmetanju, a u cenu se uračunava iznos položenog jemstva

Za sve detalje obavezno konsultovati dokument u prilogu ovog oglasa:
Zaključak o prvoj prodaji usmenim javnim nadmetanjem od 23.01.18 , javnog izvršitelja Miroslava Injca.

Za dodatne informacije kontaktirati direktno postupajućeg izvršitelja: 032 348-275; izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com

Nema komentara