Zemljište sa pomoćnim objektima u Kraljevu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Milavčići OpštinaKraljevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje09.03.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

032/347-047

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 37 KO Milavčići:

1. pomoćna zgrada broj 1, prizemna, potes Stanića mala, koja se nalazi na kp br 1204, tržišne vrednosti 176.580,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 88.290,00 dinara;
2. pomoćna zgrada broj 2, prizemna, potes Stanića mala, koja se nalazi na kp br 1204, tržišne vrednosti 74.800,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 37.400,00 dinara;
3. katastarska parcela broj 1204, potes Stanića mala, koja se sastoji od:
- zemljište pod zgradom – objektom broj 1, površine 54m2,
- zemljište pod zgradom – objektom broj 2, površine 22m2,
- zemljište uz zgradu – objekat, površine 5,00a, i
- voćnjak 3. klase, površine 4a 97m2,
ukupne tržišne vrednosti 11.520,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 5.760,00 dinara;
4. njiva 6. klase, potes Stanića mala, koja se nalazi na kp br 1206, površine 74a 64m2, tržišne vrednosti 179.136,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 89.568,00 dinara;
5. livada 6. klase, potes Stania mala, koja se nalazi na kp br 1207, površine 1ha 25a 26m2, tržišne vrednosti 300.624,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 150.312,00 dinara;
6. pašnjak 3. klase, potes Stanića mala, koji se nalazi na kp br 1208, površine 27a 95m2, tržišne vrednosti 33.540,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 16.770,00 dinara;
7. pašnjak 5. klase, potes Stanića mala, koji se nalazi na kp br 1209/1, površine 31a 55m2, tržišne vrednosti 37.860,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 18.930,00 dinara;
8. pašnjak 5. klase, potes Stanića mala, koji se nalazi na kp br 1209/2, površine 26a 95m2, tržišne vrednosti 32.240,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 16.120,00 dinara;
9. pašnjak 6. klase, potes Stanića mala, koji se nalazi na kp br 1210, površine 16a 42m2, tržišne vrednosti 19.704,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 9.852,00 dinara;
10. šuma 4. klase, potes Stanića mala, koja se nalazi na kp br 1211, površine 3ha 60a, 59m2, tržišne vrednosti 979.591,00, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 489.795,50 dinara;
11. šuma 3. klase, potes Stanića mala, koja se nalazi na kp br 1212, površine 1ha 34a, 58m2, tržišne vrednosti 367.595,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 183.797,50 dinara;

kao i nepokretnost koja je upisana u listu nepokretnosti broj 459 KO Milavčići, i to:

12. pašnjak 3. klase, potes Stanića mala, koji se nalazi na kp br 1205, površine 1ha 62a 09m2, tržišne vrednosti 194.508,00 dinara, a čija početna cena na drugoj prodaji iznosi 97.254,00 dinara.

Druga prodaja predmetnih nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 09.03.2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, u poslovnim prostorijama Javnog izvršitelja Zorice Selečanin, na adresi u Kraljevu, ul. Cara Lazara br. 38.

Predmetne nepokretnosti mogu se videti na licu mesta, svakog radnog dana u terminu od 10.00 do 14.00 časova.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja (najkasnije do 07.03.2018. godine), uplate na ime jemstva 10% od utvrđenje vrednosti nepokretnosti, na namenski račun javnog izvršitelja broj 355-3200169096-37, koji se vodi kod Vojvođanske banke ad Novi Sad, filijala Kraljevo, sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.I.244/2017.