Jednoiposoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaMike Alasa 40 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*69.000 € Jemstvo6.900 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35.Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje06.03.2018. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-90, 011/220-89-78, 011/220-89-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednoiposoban stan br.17,na medjuspratu 4,5 površine 49 m2,u Ul. Mike Alasa br.40 u Beogradu,koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgradjenoj na kat.parc.br.50/15 upisanoj u List Nepokretnosti br.1771 KO Stari Grad(Beograd 1).

Početna cena je EUR 69.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d.Beograd na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 06.03.2018.godine u 12,00 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd,u Beogradu,Ul.Đorđa Stanojevića br.16.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene,na račun Raiffeisen banke a.d.Beograd, najkasnije do 12,00 časova 05.03.2018. godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi, da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene
pokretne stvari metodom aukcijske prodaje,koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.