Porodična stambena zgrada u Lazarevcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKralja Petra I 53 OpštinaBeograd-Lazarevac
Cena EUR*82.921 € Jemstvo11.846 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv. 718/2016 dana 06.02.2018. godine.

Datum javne prodaje02.03.2018. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53, 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, korisne površine 151,72m2, ulica Kralja Petra I broj 53, izgrađena na kat. parc. br. 1270, dograđeni deo porodične stambene zgrada, ukupne površine 111,86m2 (53,81m2 u prizemlju zgrade i 58,05m2 na spratu zgrade), nije uknjižen u katastru nepokretnosti, ulica Kralja Petra I broj 53, izgrađena na kat. parc. br. 1270, novoizgrađeni objekat, koji u prirodi predstavlja zimsku baštu, ukupne površine 40,88m2, nije uknjižen u kat. nepokretnosti, izgrađen na kat. parc. br. 1270, LN br. 1725 KO Lazarevac, procenjene vrednosti 14.096.510,18 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 02.03.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u Zemunu, ul. Stevana Markovića br. 8/II u kancelariji javnog izvršitelja Bojana Kostića.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Nema komentara