Sremski Karlovci - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaMitropolita Stratimirovića 67 OpštinaSremski Karlovci
Cena EUR*84.139 € Jemstvo16.828 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: I.I - 33/2017 dana 09.02.2018. godine.

Datum javne prodaje13.03.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, br .zgrade 1, br. etaža Po1+Pr1, ukupne neto povrsina objekta iznosi 452,01 m2, u ul. Mitropolita Stratimirovića br. 67, Sremski Karlovci, izgrađena na kat. parc. br. 1441, upisana u LN br. 5341 KO Sremski Karlovci, koja nije slobodna od lica i stvari, odnosno u njoj žive treća lica koja svoja prava nisu upisali u kat. nepokretnosti te ne postoje stvarne i lične sližbenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 20.025.176,35 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti i iznosi 10.012.588,17 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.03.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Novom Sadu, Trg Mladenaca broj 6.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.