Porodična stambena zgrada u Vršcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vršac OpštinaVršac
Cena EUR*41.304 € Jemstvo6.884 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.IV 173/2017 dana 13.02.2018. godine.

Datum javne prodaje13.03.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1 - stambena zgrada u izgradnji, površine u gabaritu 146 m2, sa pravom korišćenja k.p. br. 28056 na kojoj se zgrada nalazi ukupne površine 453 m2, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti br. 15540, KO Vršac.

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje kao useljiva, utvrđena je u iznosu od 8.192.055,60 dinara.Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti, odnosno 4.915.233,36 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana: 13.03.2018.godine u 14:30 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera iz Pančeva, ul. Nikole Tesle br. 15.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 12.03.2018. godine od 09:00-09:30 časova uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 355-3200563022-10, kod banke Vojvođanska banka AD Novi Sad sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.IV 173/2017”.