Poslovni objekat sa zemljištem u Poljni


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Poljna OpštinaTrstenik
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodaje09.03.2018. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53, 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

"Plan produkt" - u stečaju iz Trstenika, Radoja Krstića br. 1, oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem i to:

Imovinska celina 1 - "Objekat poljoprivrede - Polja" u s. Poljna, koju čini:

Građevinski objekat postojeći na kp. 4051 KO Poljna, upisan u LN br. 1286 LP Poljna, V list, 1. deo i to:
Objekat broj 1: - objekat poljoprivrede, sa kancelarijskim delom, površine 546m2, (objekat ima upotrebnu dozvolu). Oblik svojine - privatna.
Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja na kp. 4051 KO Poljna, površine 66,82ar, oblik svojine - privatna. Početna cena iznosi 50% od procenjene vrednost i iznosi 7.687.351,75 dinara, a depozit iznosi 3.074.940,70 dinara;

Imovinska celina 2 - "Zasadj vinograda"
Zasad broj 1 (crni burgundac, merlo i kaberne sovinjon) zasađen na bruto površini od 4ha55ar20m2;
Zasad broj 2 (šardone) zasađen na bruto površini od 1ha27ar37m2;
Početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 3.145.878,00 dinara, a depozit iznosi 1.258.351,20 dinara;

Napomena: zemljište na kp.br. 2792 KO Oparić na kome se zasadi vinograda nije u svojini stečajnog dužnika i nije predmet prodaje.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.03.2018. godine u 12,00 časova, po beogradskom vremenu, na adresi: Tržni centar ŽIR, lokal broj 3, u ul. Vuka Karadžića br. 3, Jagodina, u prisustvu komisije.

Nema komentara