Stambeni objekti u Pirotu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Pirot OpštinaPirot
Cena EUR*9.150 € Jemstvo1.308 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-85/2017 dana 19.02.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88 i 065/365-62-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac UniCredit banka, u izvršnom predmetu posl.br.I.Iv-85/2017 , koji se vodi pred javnim izvršiteljem Anom Kostić Mišković iz Pirota, oglašava prvu javnu prodaju putem usmenog i javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti:

1. kat. parcela br. 386, površina 64m2, zemljište pod zgradom-objektom, udeo 2/4, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;
2. kat. parcela br. 386, površina 64m2, zemljište pod zgradom-objektom, udeo 2/4, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;
3. kat. parcela br. 386, površina 93m2, zemljište uz zgradu-objekat, udeo 2/4, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;
4. kat. parcela br. 386, površina u gabaritu 64m2, porodična stambena zgrada br. 2, udeo 1/1, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;
5. kat. parcela br. 386, korisna površina 66m2, stan br. 1, prizemlje, poseban deo zgrade br. 2, udeo 1/1, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;
6. kat. parcela br. 386, korisna površina 61m2, stan br. 2, prvi sprat, poseban deo zgrade br. 2, udeo 1/1, List nepokretnosti br. 9108 KO Pirot-grad;

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je Zaključkom javnog izvršitelja o utvrđenju vrednosti nepokretnosti I.Iv-85/2017 od 08.01.2018. godine u iznosu od 1.542.612,93 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 1.079.829,05 dinara, koja cena predstavlja 70% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 21.03.2018. godine u 10:00 časova, u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Ane Kostić Mišković u Pirotu, ul. Dragoljuba Milenkovića br. 26/9.

Lica zainteresovana za učešće na javnoj prodaji su dužna da najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu (1/10) utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti što u konkretnom slučaju iznosi 154.261,29 dinara na račun javnog izvršitelja broj 265-4310310000657-70 koji se vodi kod „Raiffeisen banka“ ad Beograd, sa pozivom na broj predmeta I.Iv-85/2017 .