Dvosoban stan u Somboru


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSportska 2/T OpštinaSombor
Cena EUR*13.058 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje22.08.2018. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-31-17

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan br. 11, površine 55 m2, II sprat, u ul. Sportska 2/T, Sombor. Katastarski podaci: katastarska parcela br. 8087/2, upisana u List nepokretnosti br. 9041 K.O. Sombor,

Cena: 13.057,77 Eur-a.

Aukcija ce biti održana dana 22. 08. 2018. godine u 12,00 casova u prostorijama Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, na adresi: Novi Sad, ul. Brace Ribnikara br. 4-6.

Ponuaci su dužni da 3 dana pre pocetka nadmetanja polože jemstvo od 5% od objavljene utvrene vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan placanja, na racun broj 330-1-86 sa pozivom na broj 40411300 – MB/JMBG uplatioca, koji se vodi kod Credit Agricole banka Srbija akcionarsko društvo, Novi Sad, Brace Ribnikara 4-6.

Položeni depozit se uracunava u kupoprodajnu cenu. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli svojstvo kupca ili drugog najpovoljnijeg ponu aca, jemstvo ce se vratiti.

Jemstvo lica koje je na aukciji steklo svojstvo najpovoljnijeg ponu aca se, u slucaju neopravdanog odustanka od kupoprodaje, zadržava.

Nadmetanje na aukciji ce se sprovoditi po principu “ko ponudi više”.

Za bliže informacije, pozvati na tel. 064/836-31-17, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.