Porodična stambena zgrada u Surčinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBaštovanska 82 OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*81.750 € Jemstvo8.175 €
Pravni osnov

Na osnovu rešenja Službe za katastar nepokretnosti Surčin od 24.10.2017. godine br. 952-02-2219/2013, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje06.08.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada , br. zgrade 1, površine u gabaritu 106 m², u ul. Baštovanskoj br. 82, na katastarskoj parceli broj 1554, upisana u listu nepokretnosti broj 2823 KO Surčin.

Lokacija nepokretnosti:
Porodična stambena zgrada (br.zgr.1), koja je predmet prodaje nalazi se u Baštovanskoj ulici, u opštini Surčin. Surčin je udaljen od centra Beograda oko 17 km. Neposredno okruženje se sastoji od objekata iste ili slične namene. Prilaz placu za motorna vozila i pešake je obezbeđen direktno sa asfaltne saobraćajnice. Parking je regulisan na placu ispred objekta i na ulici, na javnim parking površinama. Predmetna lokacija se nalazi u blizini centra naselja.

Spratnost i struktura nepokretnosti:
Porodična stambena zgrada br.zgr. 1 je spratnosti Pr+1. Prizemlje se sastoji od: ulaza sa kaminom, dnevne sobe, kupatila, kuhinje sa trpezarijom, sobe, ulazne terase, terase i stepenista, dok se potkrovlje sastoji od: ulaza, dnevne sobe, sobe 1, kupatila, garderobera 1, sobe 2, i garderobera 2.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165g.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bul Mihajla Pupina 165g, na tel + 381 11 2257-401 , +381 64 8353 033 ili putem e mail-a : workout @sberbank.rs

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 81.750.00 EUR (slovima: osamdesetjednahiljadasedamstopedeset eura), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.

Aukcijska prodaja održaće se dana 06.08.2018. godine u 12:00 časova u prostorijama Sberbank Srbija ad Beograd u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165g, mezanin.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od 8.175.00 EUR (slovima: osamhiljadastosedamdesetpet eura), po srednjem kursu NBS na dan uplate i to na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija ad Beograd, br.285-1501100000256-97, poziv na broj 4370054 + mat.broj uplatioca.

Rok za uplatu depozita je 03.08.2018. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 EUR (slovima: petstotina eura).

Razgledanje imovine će se obaviti 31.07.2018.godine u 12:00 časova na licu mesta.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava kod javnog beležnika najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.

ID: R 2