Lokal u Kruševcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaDostojevskog 27 OpštinaKruševac
Cena EUR*37.400 € Jemstvo3.740 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-129/2016 od dana 04.10.2017.godine.

Datum javne prodaje05.04.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-72-39, 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor broj 1/L, u prizemlju, korisne površine 55m2 upisane iz druge javne evidencije o nepokretnostima, na adresi Dostojevskog br. 27 (Vasilija Ančevića), koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 1, izgrađene na kat.parceli br. 2414/10, upisan u list nepokretnosti broj 7355 KO Kruševac.

Lokal se nalazi u mirnoj urbanističkoj II zoni grada Kruševca, na granici sa I urbanističkom zonom, u naselju Rasadnik, i manipulativno je povezan sa administrativnim centrom i ostalim delovima grada. U blizini se nalaze, osnovna škola, Tehnička i Srednja ekonomska škola, dečiji vrtić, otvoreni i zatvoreni bazeni i Hala sportova. Zgrada je sagrađena 2001.godine, a lokal adaptiran 2015.godine.

Javno nadmetanje će se održati dana 05.04.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od najviše 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupac se obavezuje da na dan potpisivanja ugovora isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.