Zemljište i pomoćna zgrada u Šajkašu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Šajkaš OpštinaTitel
Cena EUR*91.453 € Jemstvo15.242 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje04.04.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/421-207

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Osnovni sud u Novom Sadu u izvršnom predmetu Iv.1393/14 doneo je Zaključak o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti upisanih u Listu nepokretnosti br.2624 K.O. Šajkaš, i to:

Parcela br.1229/2 broj zgrade 1, zemljište pod zgradom-objektom površine 02a08m2, broj zgrade 2, zemljište pod zgradom –objektom površine 20m2, zemljište uz zgradu-objekat površine 09a62m2, ukupne površine 11a62m2, zemljište u građevinskom području. Pomoćna zgrada 1 i 2 na parceli br.1229/2, PR+1, objekat preuzet iz zemljišne knjige. Sve se nalazi na adresi Nikole Tesle u Šajkašu u privatnoj svojini Babić Zdenka u udelu 1/1

Utvrđena tržišna vrednost: RSD 17.985.780,00. Početna cena na prvoj prodaji: RSD 10.791.468 (60% od procenjene vrednosti).

Način prodaje: Prvo javno nadmetanje.

Datum i mesto prodaje: Javno nadmetanje će se održati dana 04/04/2018 godine, sa početkom od 11:00 časova u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, u ul.Sutjeska br.3, soba 278 na drugom spratu.

Svaki ponudilac je dužan da kod suda položi jemstvo od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti (RSD 1.798.578), na račun depozita suda broj 840-283802-91 sa pozivom na broj 97 26-223-106399502, a najkasnije jedan dan pre zakazanog javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da kod suda položi ceo iznos kupovne cene u roku od 15 dana od dana prodaje, na račun depozita suda naveden u prethodnom stavu. Kupac snosi sve troškove oko takse i poreza, a radi prenosa prava vlasništva.

Zainteresovana lica mogu razgledati nekretninu koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, svake srede od 17 do 19h, što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u protivnom razgledanje nepokretnosti sprovešće se prinudnim putem uz prisustvo službenog lica suda i asistenciju bravara i policije.