Zemljište sa pomoćnom zgradom u Jasenici


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Jasenica OpštinaŽitorađa
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Nine Kiurski u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat parcela broj 99 KO Jasenica njiva 4.klase površine 04a72m2 potes Dejnice ,čija tržišna vrednost iznosi 33.760,27 dinara;
Kat parcela broj 341/3 KO Jasenica njiva 3.klase površine 11a23m2 potes Ulicine ,čija tržišna vrednost iznosi 190.545,26 dinara;
Kat parcela broj 342 KO Jasenica njiva 4.klase površine 43a40m2 potes Ulicine ,čija tržišna vrednost iznosi 310.422,84 dinara;
Kat parcela broj 364 KO Jasenica njiva 2.klase površine 29a02m2 potes Ulicine ,čija tržišna vrednost iznosi 207.568,45 dinara;
Kat parcela broj 589/3 KO Jasenica njiva 3klase površine 06a15m2 potes Selo plac ,čija tržišna vrednost iznosi 54.971,00 dinara;
Kat parcela broj 951 KO Jasenica voćnjak 2.klase površine 34a05m2 potes Trnovaca ,čija tržišna vrednost iznosi 284.101,27 dinara;
Kat parcela broj 1224/1 KO Jasenica šuma 3.klase površine 08a15m2 potes Lojze ,čija tržišna vrednost iznosi 38.862,46 dinara;
Kat parcela broj 1583 KO Jasenica njiva 3.klase površine 16a68m2 potes Trnovaca ,čija tržišna vrednost iznosi 139.189,59 dinara;
Kat parcela broj 2356 KO Jasenica njiva 4.klase površine 08a28m2 potes Crveni Breg ,čija tržišna vrednost iznosi 29.611,76 dinara;
Kat parcela broj 2705 KO Jasenica njiva 5.klase površine 46a71m2 potes Crveni Breg ,čija tržišna vrednost iznosi 167.048,97 dinara;
Kat parcela broj 3162 KO Jasenica šuma 3.klase površine 14a62m2 potes Crveni breg ,čija tržišna vrednost iznosi 52.285,50 dinara;
Kat parcela broj 3321/1 KO Jasenica njiva 5.klase površine 56a22m2 potes Kitke ,čija tržišna vrednost iznosi 201.059,58 dinara;

Što ukupno iznosi 1.709.426.95 dinara

Pomoćna zgrada broj 2 površine 127m2 koja se nalazi na kat parceli 951 po listu nepokretnosti 309 KO Jasenica čija tržišna vrednost iznosi 923.065,67 dinara a što sve ukupno iznosi 2.632.492,62 dinara.