Stambeni objekat u Novoj Pazovi


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBoračka 15 OpštinaStara Pazova
Cena EUR*36.609 € Jemstvo5.230 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje03.04.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, ulica Boračka br. 15, broj etaža PR1, sagrađena na k. p. br. 3566, broj zgrade 1, upisana u B listu 1 deo strana 1 nepokretnosti, upisane u list nepokretnosti br. 2191 K.O. Nova Pazova, a što u stvarnosti predstavlja:

Prema listu nepokretnosti, nalazi se legalna porodična stambena zgrada 1 i pomoćna zgrada 2 bez dozvole, dok se u stvarnosti radi o tome da objekat 2 uz dograđeni deo čini takođe deo stambenog prostora. Oba objekta su u funkciji stanovanja, i u njima se nalaze dva stana, u koje se ulazi sa zajedničke terase koja se nalazi u neuknjiženom i neucrtanom delu nekretnine. Prvi stan se nalazi u legalnom delu koji je opisan kao objekat 1 u listu nepokretnosti, dok se drugi stan nalazi u objektu opisanom u listu nepokretnosti kao pomoćna zgrada bez dozvole, i jednim delom u katastarski neucrtanom delu. Neto površina legalnog stambenog prostora je oko 74 m², dok je neto površina nelegalnog stambenog prostora oko 77 m². Zajednička terasa – nelegalna, ima neto površinu oko 9 m².

• Na nepokretnosti nema prava trećih lica koja ostaju i nakon njene prodaje.

Procenjena vrednost i početna cena nepokretnosti:
• Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković posl. br. I.I. 178/2017 od 26.02.2018. godine, u ukupnom iznosu od 6.171.289,20 RSD. Početna cena na ovom nadmetanju čini 70% od procenjene vrednosti, i iznosi 4.319.902,44 RSD.

Datum aukcije: 03.04.2018. godine u 12:00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković, ul. Svetog Dimitrija 19A, Sremska Mitrovica.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 29.03.2018. godine, od 14:00 – 16:00 časova.

Instrukcije za plaćanje:
Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, odnosno 617.128,90 RSD, i dostave dokaz izvršitelju o uplati, najkasnije do pre početka javnog nadmetanja. Navedeni iznos se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković 170-0050016341022-13, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I. 178/2017”.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja br. 105-2127694-32. Ukoliko polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.