Beograd - stan


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaBelička 4 OpštinaBeograd-Voždovac
Cena EUR*23.519 € Jemstvo7.840 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. - 413/2017 dana 18.04.2018. godine.

Datum javne prodaje16.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan broj 1, u prizemlju, merodavne površine 58m2, koji se nalazi u sklopu stambenog objekta Po+P+2+Pk, u ul. Beličkoj br. 4 na građevinskoj parceli formiranoj od kat. parc. br. 1953 KO Voždovac, procenjene vrednosti 9.250.800,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.05.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u sali javnog izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1 u Beogradu. Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, a koja se prijave do 13.05.2018. godine elektronskim putem na mirjana.dimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 14.05.2018. godine u 15.00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.