Stambeni objekti u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaUčitelja Mihailovića 1-A OpštinaBeograd-Čukarica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I I 654/2017 dana 27.03.2018. godine.

Datum javne prodaje27.04.2018. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34 i 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Stan broj 4, površine 38m2, koji se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, kućni broj 1A, procenjene vrednosti 3.930.150,00 dinara;
2. Stan broj 5, površine 53m2, koji se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, kućni broj 1A, procenjene vrednosti 5.168.295,00 dinara;
3. Garažno mesto, površine 12,50m2, koji se nalazi u suterenu stambene zgrade, kućni broj 1A, procenjene vrednosti 295.500,00 dinara;
4. Garažno mesto, površine 12,50m2, koji se nalazi u suterenu stambene zgrade, kućni broj 1A, procenjene vrednosti 295.500,00 dinara, koje se nalaze na adresi u Beogradu, Čukarici, u ul. Učitelja Mihailovića broj 1-A, na kat. parc. br. 1839/4 KO Železnik, sve u ukupnom iznosu od 9.689.445,00 dinara.

Stambena zgrada kućni broj 1A (kat. broj 1), upisana u LN br. 5211 KO Železnik kao porodična stambena zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju, a bez upisanih posebnih fizičkih delova u koje je moguće pristupiti nakon kupovine.

Javno nadmetanje će se održati dana 27.04.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Nemanje Protića u ulici Marka Oreškovića broj 7, drugi sprat, stan broj 2.

Razgledanje predmetne nepokretnosti će se obavit idana 23.04.2018. godine u periodu od 14:00 do 15:00 časova u prisustvu Javnog izvršitelja, odnosno zamenika ili pomoćnika Javnog izvršitelja.

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lilca koja polože jemstvo i to 10% od procenjene vrednosti i to uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda, Zvezdara, ul. Marka Oreškovića br. 7/2/2 br.: 330-4011814-19 koji se vodi kod banke "Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad", sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj "I I 654/2017".