Poslovni prostori u Novom Sadu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaObrovačka 19, KO Veternik OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. a62/2016 dana 04.04.2018. godine.

Datum javne prodaje04.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1, u prizemlju stambeno poslovne zgrade broj 1, broj ulaza 19, u ul. Obrovačka, Veternik, površine 50m2, na parc. br. 3623/16, upisana u LN br. 5704 KO Veternik, procenjene vrednosti 2.892.534,60 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 1.735.520,76 dinara;
Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 2, u prizemlju stambeno poslovne zgrade broj 1, broj ulaza 19, u ul. Obrovačka, Veternik, površine 89m2, na parc. br. 3623/16, upisana u LN br. 5704 KO Veternik, procenjene vrednosti 5.148.711,58 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 3.089.226,95 dinara;
Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 2, u prizemlju stambeno poslovne zgrade broj 1, broj ulaza 17, u ul. Obrovačka, Veternik, površine 89m2, na parc. br. 3623/15, upisana u LN br. 6191 KO Veternik, procenjene vrednosti 5.148.711,58 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 3.089.226,95 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 04.05.2018. godine sa početkom u 11,00 časova na adresi sedišta Javnog izvršitelja u ul. Železnička br. 42/1, Novi Sad.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.