Stambeno poslovni objekat u Beogradu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaTrg Branka Radičevića 18 OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*94.535 € Jemstvo13.505 €
Pravni osnov

Rešenje o izvršenju Prvog osnovnog suda ii6703-2017 od 07.03.2017., Zaključak izvršitelja ii536-2017 od 30.03.2017.

Datum javne prodaje30.04.2018. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

069/224-26-88 i 011/373-94-67

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada koja je preuređena u poslovni prostor, u kome se trenutno nalazi prodavnica keramike i sanitarija, spratnosti Pr+1 izgrađena na k.p. 224 KO Zemun, u Zemunu, u ul. Trg Branka Radičevića br. 18, ukupne površine 134 m2 (zemljište pod stambenim objektom 113m2, zemljište uz zgradu 21m2), koji objekat i zemljište se nalaze na kp.br. 768, sve upisano u LN br. 685 KO Zemun.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 16.002.536,00 dinara, na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 11.201.775,20 dinara.

Javno nadmetanje će se održati u ponedeljak, 30.04.2018. u 10h u Zemunu, ul. Stevana Markovića br. 8/II, u kancelariji javnog izvršitelja Bojana Kostića.

Zainteresovanim licima dozvoliće se razgledanje nepokretnosti dana 13.04.2018.u 10h na osnovu zahteva upučenog izvršitelju Bojanu Kostiću.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti na depozitni račun javnog izvršitelja Bojana Kostića 205-251815-79 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa napomenom: jemstvo za učešće na javnom nadmetanju u predmetu ii536-2017. Dostaviti dokaz o uplaćenom jemstvu na javnom nadmetanju.

Nema komentara