Leštane - poslovni objekat sa zemljištem


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Leštane, KO Kaluđerica OpštinaBeograd-Grocka
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.IV-1193/2017 dana 02.04.2018. godine.

Datum javne prodaje24.04.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom - objektom površine 02a36m2, broj zgrade 1, potes Bara, na kat. parc. br. 63/12;
Zemljište pod zgradom - objektom površine 01a02m2, broj zgrade 2, potes Bara, na kat. parc. br. 63/12;
Zemljište pod zgradom - objektom površine 6m2, broj zgrade 3, potes Bara, na kat. parc. br. 63/12;
Zemljište uz zgradu objekat, površine 20a27m2, potes Bara, na kat. parc. br. 63/12;
Zgrada poslovnih usluga - fabrika betona, broj zgrade 1, površine 236m2, potes Bara, broj etaža PR, izgrađena na kat. parc. br. 63/12;
Zgrada poslovnih usluga, broj zgrade 2, površine 181,35m2 (površine u prizemlju 102,15m2 i površine na spratu 79,20m2), potes Baram etaža PR+SP, izgrađena na kat. parc. br. 63/12;
Pomoćna zgrada, broj zgrade 3, površine 4,80m2, broj etaža PR, potes Bara, izgrađena na kat. parc .br. 63/12, sve nepokretnosti upisane u LN br. 1951 KO Leštane, u iznosu od 17.170.673,33 dinara.

Voćnjak 1. klase, površine 02a28m2, potes Karaula, na kat. parc. br. 398/11;
Vinograd 2. klase, površine 06a01m2, potes Karaula, na kat. parc. br. 398/12;
Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 02a53m2, potes Karaula, na kat. parc. br. 398/30, sve upisano u LN br. 1220 KO Kaluđerica, procenjene vrednosti 1.578.266,87 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 24.04.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u Zemunu, u ul. Stevana Markovića br. 8/II, u kancelariji javnog izvršitelja Bojana Kostića.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.