Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Žablju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Žabalj OpštinaŽabalj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka Javnog izvršitelja Vujadina Masnikose Posl. br. I.Iv. 49/2017 od 17.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-78-16

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Parcela broj 1650/2, površine 744 m2, Žabalj, Vojvode Mišića br. 5, sa porodičnom stambenom zgradom površine 126 m2, upisani u LN 2858 K.O. Žabalj, Utvrđena vrednost iznosi 2.137.033,80 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.
2. Njiva 2 klase, površine 1043 m2, parcela broj 1649/2, upisana u LN 2858 K.O. Žabalj. Utvrđena vrednost iznosi 178.086,15 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.
3. ½ nepokretnosti, njiva 2 klase, površine 1054 m2, parcela broj 1649/1, upisana u LN broj 2729 K.O. Žabalj. Utvrđena vrednost iznosi 89.043,07 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.

Utvrđena vrednost iznosi 89.043,07 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.