Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Žablju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Žabalj OpštinaŽabalj
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka Javnog izvršitelja Vujadina Masnikose Posl. br. I.Iv. 49/2017 od 02.04.2018. godine.

Datum javne prodaje27.04.2018. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-78-16

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Parcela broj 1650/2, površine 744 m2, Žabalj, Vojvode Mišića br. 5, sa porodičnom stambenom zgradom površine 126 m2, upisani u LN 2858 K.O. Žabalj, Utvrđena vrednost iznosi 2.137.033,80 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.
2. Njiva 2 klase, površine 1043 m2, parcela broj 1649/2, upisana u LN 2858 K.O. Žabalj. Utvrđena vrednost iznosi 178.086,15 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.
3. ½ nepokretnosti, njiva 2 klase, površine 1054 m2, parcela broj 1649/1, upisana u LN broj 2729 K.O. Žabalj. Utvrđena vrednost iznosi 89.043,07 dinara, a početna cena čini 30% od utvrđene vrednosti.

Druga javna prodaja će se održati dana 27.04.2018. godine u 11,00 h, u kancelariji Javnog izvršitelja Vujadina Masnikose ul. Radnička broj 13, Novi Sad.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva zainteresovana lica koja pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu (1/10) procenjene vrednosti predmetnih nepokretnosti i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju pre početka javne prodaje.

Jemstvo treba uplatiti na račun javnog izvršitelja broj 310-208042-88 kod NLB banka a.d Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.Iv .49/2017”.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 060/8747816.