Jednosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaGrobljanska 6 OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*20.719 € Jemstvo2.960 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka Javnog izvršitelja Tamare Lučić Posl. br. I.I. 91/2017 od 29.03.2018. godine.

Datum javne prodaje27.04.2018. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/484-80-00

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan na adresi Grobljanska br. 6 u Zemunu, površine 26 m2, broj posebnog dela 2, u prizemlju, broj zgrade 1, broj ulaza 6, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 365, upisan u list nepokretnosti broj 997 KO Zemun.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 3.492.631,00 dinara, a početna cena čini 70% od utvrđene vrednosti.

Prva javna prodaja nepokretnosti će se održati dana 27.04.2018. godine u 14,00h, u kancelariji Javnog izvršitelja Tamare Lučić ul. Terazije 43, 1 sprat stan broj 2, Beograd.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva zainteresovana lica koja uplate na ime jemstva 10% procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti i to najkasnije na dan 26.04.2018 godine. Jemstvo treba uplatiti na račun javnog izvršitelja broj 325-950070040668-23 koji se vodi kod OTP Bank Srbija sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I .91/2017”.

Zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju predmetnu nepokretnosti i to dana 16.04.2018 godine uz obaveznu prethodnu najavu pomoćniku javnog izvršitelja na telefon 060 30 50 328.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti i izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na mail hardcollection@erstebank.rs.