Zemljište u Kovačevcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Kovačevac OpštinaBeograd-Mladenovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje25.04.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/300-08-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti:

- kp 6699/2 njiva 4. klase, površine 33a 17m2, potes Crkvenac, tržišna vrednost 347.865,25 dinara,
- kp 5824/1, njiva 3. klase, površine 26a 77m2, potes Crkvenac, tržišna vrednost 293.654,05 dinara,
- kp 5667, njiva 4. klase, površine 20a 68m2, potes Klisura, tržišna vrednost 199.428,41 dinar,
- kp 5668, vinograd 2. klase, površine 3a 57m2, potes Klisura, tržišna vrednost 34.427,44 dinara,
- kp 5679, njiva 2. klase, površine 21a 27m2, potes Klisura, tržišna vrednost 215.373,91 dinar,
- kp 5539/7, njiva 3 klase, površine 27a 93m2, potes Crkvenac, tržišna vrednost 319.845,98 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 1332 KO Kovačevac, u ukupnoj površini od 1ha 33a i 39m2, udeo 1/1, kao i udeo 1/2 na sledećim nepokretnostima:

- kp 5539/5, njiva 3. klase, površine 55a 86m2, potes Klisura, tržišna vrednost udela 320.189,53 dinara,
- kp 5539/6, njiva 3. klase, površine 3a 54m2, potes Klisura, tržišna vrednost udela 20.269,51 dinar,
- kp 5549/12, njiva 3. klase, površine 53a 28m2, potes Klisura, tržišna vrednost udela 305.073,29 dinara, sve upisano u list nepokretnosti br. 1038 KO Kovačevac, u ukupnoj površini od 1ha 12a i 68m2.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u seoskom naselju Kovačevac, opština Mladenovac, na rastojanju od 5-7 km od centra Kovačevca, na padini prema magistralnom putu prema Smederevskoj Palanci.

Prva prodaja putem javnog nadmetanja održaće se 25.04.2018. godine, u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Isidore Ranković, u Beogradu, Maksima Gorkog 73. Početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplaćenom jemstvu.

Za sve ostale informacije zainteresovani kupci mogu kontaktirati punomoćnika poverioca, Advokatsku kancelariju Aleksić sa saradnicima, na broj telefona: 021/3000-801.