Stanovi u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaFlore Sends 13 OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 3am 3/2018 dana 13.07.2018. godine.

Datum javne prodaje03.08.2018. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34 i 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan broj posebnog dela 2, evidencijski broj 10, spratnosti Su+P+1+Pk, površine 245m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;
Stan broj posebnog dela 3, evidencijski broj 11, spratnosti Su+P+1+Pk, površine 245m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;
Garažno mesto, broj posebnog dela bb, evidencijski broj 5 u suterenu površine 14m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;
Garažno mesto, broj posebnog dela bb, evidencijski broj 6 u suterenu površine 14m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;
Garažno mesto, broj posebnog dela bb, evidencijski broj 7 u suterenu površine 14m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;
Garažno mesto, broj posebnog dela bb, evidencijski broj 8 u suterenu površine 14m2 u ulici Flore Sends br. 13 u Beogradu, na kat. parc. br. 21655/1 KO Savski venac, sve upisano u LN br. 3910 KO Savski venac;

Ukupna procenjena vrednost navedenih nepokretnosti koje se prodaju kao celina iznosi 102.262.763,04 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 03.08.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića u ulici Marka Oreškovića br. 7/2/2 u Beogradu - Zvezdari.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lilca koja polože jemstvo i to 10% od procenjene vrednosti i to uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Protić Nemanje iz Beograda, Zvezdara, ul. Marka Oreškovića br. 7/2/2 br.: 330-4011814-19 koji se vodi kod banke "Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad", sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj 3am 3/2018".