Zemljište u Kikindi


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaDistrička 55 OpštinaKikinda
Cena EUR*5.594 € Jemstvo799 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj I.Iv 88/17 dana 05.04.2018. godine.

Datum javne prodaje30.04.2018. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53, 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1/2 nepokretnosti izvršnog dužnika upisana u LN br. 933 KO Kikinda i to:

Br. parc. 954, gradsko građevinsko zemljište u ulici Distrička 55, zemljište pod zgradom - objektom površine 2a31m2;
Br. parc. 954, gradsko građevinsko zemljište u ulici Distrička 55, zemljište pod zgradom - objektom površine 39m2;
Br. parc. 954, gradsko građevinsko zemljište u ulici Distrička 55, zemljište uz zgradu - objekat površine 4a13m2;
Br. parc. 955, gradsko građevinsko zemljište u ulici Distrička 55, njiva 1. klase, površine 4a10m2;

Javno nadmetanje će se održati dana 30.04.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Miodraga Dragićevića u Kikindi, ul. Hajduk Veljkova broj 55.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 942.942,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Nema komentara