Stambeni objekat u Srednjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
Adresa29. Novembra 16 OpštinaVeliko Gradište
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje27.04.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Druga javna prodaja sledećih nepokretnosti:

• Porodična stambena zgrada, br. zg. 1, broj etaža: Pr+1, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 116 m², procenjene vrednosti u iznosu od 738.081,13 RSD,
• Zemljište pod zgradom – objektom 1, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 145 m², procenjene vrednosti u iznosu od 34.390,02 RSD,
• Zemljište pod zgradom – objektom 2, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 174 m², procenjene vrednosti u iznosu od 41.268,03 RSD,
• Zemljište pod zgradom – objektom 3, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 178 m², procenjene vrednosti u iznosu od 42.216,72 RSD,
• Zemljište uz zgradu – objekat na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 5 a, procenjene vrednosti u iznosu od 118.586,30 RSD,
• Voćnjak 2. klase na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 22 a 59 m², procenjene vrednosti u iznosu od 538.618,97 RSD, što ukupno iznosi 1.513.161,17 RSD.

• Njiva 3. klase na KP 3453, potes Kolište, površine 1 ha 67 a 49 m², procenjene vrednosti u iznosu od 999.504,62 RSD,
• Vinograd 2. klase na KP 3454, potes Kolište, površine 20 a 25 m², procenjene vrednosti u iznosu od 95.343,38 RSD,
• Voćnjak 2. klase na KP 3455/1, potes Kolište, površine 43 a 81 m², procenjene vrednosti u iznosu od 211.083,61 RSD,
• Njiva 4. klase na KP 3455/2, potes Kolište, površine 19 a 35 m², procenjene vrednosti u iznosu od 79.814,50 RSD,
• Livada 4. klase na KP 3456, potes Kolište, površine 6 a 62 m², procenjene vrednosti u iznosu od 27.476,44 RSD.
Navedne nepokretnosti su upisane u KO Srednjevo.

Na drugom javnom nadmetanju početna cena nepokretnosti iznosi 50% od procenjene vrednosti svake pojedinačne nepokretnosti.

Datum aukcije: 27.04.2018. godine u 12:00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Zorice Milošević u Požarevcu, ulici Čede Vasovića br. 10.

Sve informacije u vezi sa nepokretnostima zainteresovana lica će dobiti u kancelariji javnog izvršitelja, u periodu od 11:00-13:00 časova, na adresi ulica Čede Vasovića br. 10, Požarevac, ili putem telefona 012/630-645.

Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, u dinarskoj vrednosti, i o tome dostave dokaz o uplati najkasnije do 26.04.2018. godine. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Zorice Milošević iz Požarevca br. 170-50015237001-11, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 76/2017”.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja. Ukoliko polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: A 13 - 14