Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaBulevar Despota Stefana 61 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEOS Matrix
Kontakt telefon

063/105-25-91

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor broj 1 za koji nije utvrđena delatnost, u ulici Bulevar Despota Stefana broj 61, korisne površine 72 m2, oblik svojine: privatna, obim udela: celo pravo, 1/1, desno nenumerisan u Z.K, u suterenu stambeno poslovne zgrade, postojeće k.p.1372/2, sve upisano u L.N.876, K.O.Stari Grad u Beogradu.

Procenjena vrednost : 10.226.114,00 dinara.
Depozit : 2.045.222,80 dinara.

Procenjena vrednost nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.05.2018. godine do 12:45 časova, u prostorijama stečajnog upravnika, Vase Pelagića 54, Beograd.

Detaljne uslove prodaje sva zainteresovana lica mogu preuzeti na adresi stečajnog upravnika ul. Vase Pelagića 54, Beograd, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova, a najkasnije do 07.05.2018.godine.

Prihvataju se isključivo zapečaćene ponude sa naznakom ''PONUDA - NE OTVARATI'' na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju imovine "ELIT KERAMIKA" d.o.o - u stečaju iz Beograda, Stevana Brakusa 4, Beograd.

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 15.05.2018. godine u 13:00 časova (15 minuta po isteku vremena za predaju ponuda) na adresi: Vase Pelagića 54, Beograd, u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika ponuđača.