Kruševac - poslovni prostor


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Kruševac OpštinaKruševac
Cena EUR*8.815 € Jemstvo1.259 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 284/2016 dana 11.04.2018. godine.

Datum javne prodaje03.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni prostor, br. 12, ulaz 6, korisne površine 14m2, upisan kao poseban deo zgrade, br. 1, na kat. parc. br. 683/1, upisane u LN br. 4619 KO Kruševac, procenjene vrednosti 1.486.030,80 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 03.05.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u ulici 12. Pešadijski puk br. 13 u Kruševcu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.