Leskovac - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaJovana Cvijića 67 OpštinaLeskovac
Cena EUR*12.712 € Jemstvo4.237 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključa posl.br. Ii-444/2016 dana 11.04.2018. godine.

Datum javne prodaje08.05.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 4204 KO Leskovac i to:

Kp.br. 6512, zemjište pod zgradom - objektom br. 2, površine 89m2 i zemljište uz zgradu - objekat br. 2, površine 195m2, gradsko građevinsko zemljište u ul. Jovana Cvijića br. 67, pravo korišćenja, obim udela 89/381;
Kp.br. 6512, porodična stambena zgrada br. 2, u Leskovcu, u ul. Jovana Cvijića br. 67, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površine 89m2, držalac, svojina privatna, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 5.000.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenejne vrednost i iznosi 1.500.000,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati u kancelariji izvršitelja u Leskovcu, u ul. Koste Stamenkovića br. 1/15 dana 08.05.2018. godine sa početkom u 11,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početa javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.