Paraćin - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaPećska 5 OpštinaParaćin
Cena EUR*9.600 € Jemstvo960 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, površine u osnovi 101 m2, izgrađena na kat. par. br. 3602/1, u ul. Pećska 5, upisana u list nepokretnosti br. 2726 KO Paraćin grad, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Paraćin br. 952-02-13-22/2018 od 22.02.2018. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 9.600,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.