Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Kostolcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Kostolac OpštinaPožarevac
Cena EUR*14.856 € Jemstvo4.952 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 86 I. 1123/16 dana 29.05.2018. godine.

Datum javne prodaje02.07.2018. Poverilac / ProdavacOTP banka
Kontakt telefon

021/480-00-53, 021/480-00-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kp.br. 681 zemljište pod zgradom, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 1,34ara, potes "Porečka", procenjene vrednosti 5.327.328,15 dinara;

Zemljište uz zgradu - objekat u površini od 3,33ara, ptoes Porečka, procenjene vrednosti 565.598,62 dinara, sve upisano u LN br. 2054 KO Kostolac.

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 02.07.2018. godien sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 109, Osnovnog suda u Požarevcu, Trg Stevana Maksimovića broj 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Nema komentara