Semedraž - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Semedraž OpštinaGornji Milanovac
Cena EUR*3.683 € Jemstvo1.238 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Ii.br. 19740/10 dana 01.06.2018. godine.

Datum javne prodaje26.06.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kp.br. 189/4 šuma 6. klase, površine 0.61.50ha, procenjene vrednosti 265.311,00 dinara;
Kp.br. 247 njiva 6. klase, površine 0.34,81ha, procenjene vrednosti 171.613,00 dinara;
Kp.br. 248/8 njiva 6. klase, površine 0.44,05ha, procenjene vrednosti 217.166,50 dinara;
Kp.br. 289/2 pašnjak 5. klase, površien 0.16,99 i kp.br. 289/4 pašnjak 5. klase, površine 0.06.93ha, procenjene vrednosti 103.190,90 dinara;
Kp.br. 248/7 njiva 6. klase, površine 0.34.37ha, procenjene vrednosti 190.650,40 dinara;
Kp.br. 292 zemljište pod zgradom, površine 0.00,70ha, procenjene vrednosti 4.314,10 dinara;
Kp.br. 292 zemljište pod zgradom, površine 0.00,20ha, procenjene vrednosti 1.232,60 dinara;
Kp.br. 292 zemljište pod zgradom, površine 0.05.00ha, procenjene vrednosti 30.815,00 dinara;
Kp.br. 292 zemljište pod zgradom, površine 0.05.79ha, procenjene vrednosti 32.117,10 dinara;
Kp.br. 293 voćnjak 5. klase, površine 0.68,88ha, procenjene vrednosti 339.578,40 dinara;
Kp.br. 293 šuma 6. klase, površine 0.18,00ha, procenjene vrednosti 77.652,00 dinara;
Kp.br. 294 pašnjak 5. klase, površine 0.07.40ha, procenjene vrednosti 27.365,20 dinara, sve upisano u LN br. 47 KO Smedraž.

Ukupna površina navedenih parcela iznosi 3.04.62ha, tako da tržišna vrednost za navedeno zemljište iznosi 1.461.006,50 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti i iznosi 438.302,10 dinara.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu dana 26.06.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 20. Obavezuje se izvršni dužnik da zainteresovanim licima omogući razgledanje predmetne nepokretnosti dana 25.06.2018. godine u periodu od 12 do 16 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.