Zemljište u Katunu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Katun OpštinaAleksinac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje01.06.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/300-08-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. kp. 622, njiva 5 klase, površine 11a 13m2, potes Rid,
2. kp. 765, njiva 6 klase, površine 14a 29m2, potes Selo,
3. kp. 835, njiva 3 klase, površine 2a 62m2, potes Selo,
4. kp. 1391, njiva 3 klase, površine 31a 07m2, potes Širina,
5. kp. 1693, njiva 2 klase, površine 6a 44m2, potes Peščanici,
6. kp. 1773, njiva 2 klase, površine 97m2, potes Rid
7. kp. 1775, njiva 2 klase, površine 2a 22m2, potes Rid,
8. kp. 1869, voćnjak 4 klase, površine 1a 20m2, potes Rid,
9. kp. 1878, voćnjak 4 klase, površine 3a 22m2, potes Rid,
10. kp. 1905, njiva 5 klase, površine 2a 79m2, potes Rid,
11. kp. 2106, vrt 3 klase, površine 4a 41m2, potes Peščanici,
12. kp. 2108, vrt 3 klase, površine 2a 32m2, potes Peščanici,
13. kp. 2147, njiva 3 klase, površine 1a 15m2, potes Peščanici, i njiva 4 klase, površine 9a 69m2, potes Peščanici,
14. kp. 2356, njiva 5 klase, površie 13a 54m2, potes Rid, i vinograd 2 klase, površine 1a 82m2, potes Rid,
15. kp. 2431, njiva 3 klase, površine 6a 05m2, potes Peščanici,
16. kp. 2482, njiva 2 klase, površine 2a 41m2, potes Peščanici,

kao i nepokretnosti u suvlasništvu:

1. kp. 1877, vinograd 2 klase, u svojini ½ izvršnog dužnika, površine 4a 14m2, potes Rid,
2. kp. 2338, njiva 5 klase, u svojini ½ izvršnog dužnika, površine 5a 70m2, potes Rid,
3. kp. 2728, njiva 4 klase, površine 14a 98,5 m2, potes Cer, sve upisano u List nepokretnosti br. 331 KO Katun, i List nepokretnosti br. 419 KO Katun.

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 01.06.2018. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Kralja Milana 47, Vranje, u kancelariji javnog izvršitelja Nataše Mihajlović.

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 2.379.328,00 dinara, a početna cena iznosi 70% procenjene vrednosti, odnosno 1.665.529,60 dinara.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju su dužna da najmanje 2 dana pre početka nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti, što iznosi RSD 237.932,80 dinara, koji iznos se uračunava u kupovnu cenu, a na depozitni račun javnog izvršitelja 205-242582-36, sa pozivom na broj I.I-319/2017.